TƯỢNG SƠN MÀI-SCUT-121/1

Loại: Đồ lưu niệm/ Vật dụng gia đình. Thương hiệu: WO.