TÔ NẮP CẨN TRỨNG

Loại: Đồ lưu niệm/ Vật dụng gia đình. Thương hiệu: MH.
  

Tô trang trí sơn mài có nắp cẩn trứng