TÔ CẨN TRỨNG NHỎ

Loại: Đồ lưu niệm/ Vật dụng gia đình. Thương hiệu: MH.
  

Tô trang trí sơn mài cẩn trứng size nhỏ