KHAY VUÔNG CÓ QUAI 0004

Loại: Đồ lưu niệm/ Vật dụng gia đình. Thương hiệu: WO.
  

Khay sơn mài vẽ tay lá trúc