KHAY CHỮ NHẬT 0010

Loại: Đồ lưu niệm/ Vật dụng gia đình. Thương hiệu: WO.
  

Khay sơn mài dán bạc vẽ tay