HỦ TĂM CẨN TRỨNG

Loại: Đồ lưu niệm/ Vật dụng gia đình. Thương hiệu: MH.
  

Hủ đựng tăm sơn mài cẩn trứng