ĐŨA SƠN MÀI

Loại: Đồ lưu niệm/ Vật dụng gia đình. Thương hiệu: MH.
  

Đũa sơn mài trang trí có dán bạc