DĨA VUÔNG DỢN VẼ TRỨNG

Loại: Đồ lưu niệm/ Vật dụng gia đình. Thương hiệu: MH.
  

Dĩa vuông trang trí có cạnh dợn sóng sơn mài cẩn trứng