DĨA VUÔNG CẨN TRỨNG

Loại: Đồ lưu niệm/ Vật dụng gia đình. Thương hiệu: MH.
  

Dĩa trang trí sơn mài cẩn trứng