CHÂN NẾN BÁT QUÁI CẨN TRỨNG

Loại: Đồ lưu niệm/ Vật dụng gia đình. Thương hiệu: MH.
  

Đế nến sơn mài cẩn trứng hoặc dán bạc hình bát quái