BÌNH SƠN MÀI-LVP-733/13DB

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
1,263,000₫ 1,705,000₫

Bình sơn mài dán bạc vẽ tay