BÌNH SƠN MÀI-LVP-856B/2

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay