BÌNH SƠN MÀI- LVP-405B

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay