BÌNH SƠN MÀI-LVP-754A/7

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay