BÌNH SƠN MÀI-LVP-555/1

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
1,250,000₫ 1,687,000₫

Bình sơn mài vẽ tay