BÌNH SƠN MÀI - LVP-827A/2

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay

Kích thước : 20x 20 x 77cm

Màu sắc : Trắng