BÌNH SƠN MÀI-LVP-272B/6

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
1,430,000₫ 1,930,000₫

Bình sơn mài vẽ tay