BÌNH SƠN MÀI - LVP-222B/3M

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
1,838,000₫ 2,482,000₫

Bình sơn mài vẽ tay