BÌNH SƠN MÀI-LV-126A/6

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
1,692,000₫ 2,284,000₫

Bình sơn mài vẽ tay