BÌNH SƠN MÀI-LVP-456B/3

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay