BÌNH SƠN MÀI -LV-1200/2

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay