BÌNH SƠN MÀI -LVP-755C/2

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
  

Bình sơn mài vẽ tay