BÌNH SƠN MÀI-LVP-807/1

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
1,235,000₫ 1,668,000₫

Bình sơn mài vẽ tay