BÌNH SƠN MÀI-LVP-752B/3M

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
818,000₫ 1,104,000₫

Bình sơn mài vẽ tay