BÌNH SƠN MÀI-LV-1060/13

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay