BÌNH SƠN MÀI-LVP-783A/13

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
1,140,000₫ 1,539,000₫

Bình sơn mài vẽ tay