BÌNH SƠN MÀI- LVP-782B/13

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay