BÌNH SƠN MÀI -LVP-782C

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
  

Bình sơn mài vẽ tay