BÌNH SƠN MÀI -LV-1136/1

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay