BÌNH SƠN MÀI- LV-1194A/7EM

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay