BÌNH SƠN MÀI - LVP-711

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
  

Bình sơn mài vẽ tay