BÌNH SƠN MÀI-LV-1100B

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay