BÌNH SƠN MÀI -LV-920B/4

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay