BÌNH SƠN MÀI-LV-1057A/8

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
1,130,000₫ 1,525,000₫

Bình sơn mài vẽ tay