BÌNH SƠN MÀI-LVP-541B2/9

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.

Bình sơn mài vẽ tay