KHAY/ DĨA

KHAY/ DĨA

Sale

DĨA VUÔNG DỢN VẼ TRỨNG

593,000₫ 890,000₫
Sale

DĨA SEN LỚN

377,000₫ 565,000₫
Sale

DĨA VUÔNG CẨN TRỨNG

217,000₫ 325,000₫

Khay chữ nhật

678,000₫

KHAY CHỮ NHẬT 0009

1,125,000₫

KHAY CHỮ NHẬT 0010

1,210,000₫